13. 11. 2019  18:47 Stanislav
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Práca s vektorovými priestorovými dátami v prostredí webového prehliadača
Názov témy anglicky: Handling vector spatial data in a web browser
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Filip Pružinec
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodetických základov - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Filip Pružinec
Abstrakt: Web Feature Service (WFS) je štandard vyvinutý konzorciom Open Geospatial Consortium (OGC) popisujúci webovú službu na zdieľanie, tvorbu a editáciu vektorových priestorových dát na internete. Služba je postavená na architektúre klient-server a na prenos dát využíva značkovací jazyk Geography Markup Language (GML). Cieľom práce je analyzovať možnosti využitia služby WFS v prostredí webového prehliadača. Práca zahŕňa publikáciu vektorových dát pomocou dostupných technológií s ohľadom na štandard WFS a tvorbu mapového klienta, schopného publikované dáta zobraziť a editovať vo webovom prehliadači. Vzhľadom na dostupné technológie a literatúru, práca vyžaduje dobrú znalosť anglického jazyka a tiež štúdium programovacieho jazyka JavaScript a značkovacieho jazyka HTML.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-GAK geodézia a kartografia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.