Dec 16, 2019   10:39 a.m. Albína
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Meranie elektrosmogu a dopad elektromagnetického žiarenia na zdravie
Title of topic in English: Electrosmog measurement and effects of electromagnetic radiation on health
State of topic: approved (doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Martin Michalík, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical Physics - IPC FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Martin Michalík, PhD.
Summary: S pribúdajúcimi bezdrôtovými technológiami začína byť otázka dopadu elektromagnetického žiarenia na organizmus čoraz dôležitejšia. Predkladaná bakalárska práca sa bude zaoberať problematikou elektrosmogu v životnom prostredí a metódami stanovenia úrovne žiarenia s následnými experimentmi. Prvý cieľ práce bude literárna rešerš a charakterizácia elektromagnetického smogu s dôrazom na potenciálne biologické účinky. Súčasťou práce bude aj experimentálne meranie známych zdrojov žiarenia - vykrývače mobilných sietí, ako aj wifi, či bluetooth zariadenia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-POVYKO Food, Nutrition, Cosmetics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.