Feb 17, 2020   7:01 a.m. Miloslava
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh vetracieho systému vybranej budovy a jeho dopad na energetickú bilanciu
Title of topic in English: Design of ventilation system for a selected building and its impacts on the energy balance
State of topic: approved (prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Krajčík, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Building Services - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Michal Krajčík, PhD.
Summary: Systémy núteného vetrania a chladenia sa stávajú čoraz častejšie súčasťou nových budov. Správny návrh týchto systémov je dôležitý pre ich správne fungovanie, a tým aj pre spokojnosť užívateľov budovy. Zároveň inštalácia systémov núteného vetrania umožňuje oproti prirodzenému vetraniu šetriť energiu vďaka spätnému získavaniu tepla. Diplomová práca sa zaoberá návrhom systému núteného vetrania pre vybranú budovu a vyčíslením možnej úspory energie oproti prirodzenému vetraniu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TZB Building Services

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.