20. 11. 2019  23:26 Félix
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh vetracieho systému vybranej budovy a jeho dopad na energetickú bilanciu
Názov témy anglicky: Design of ventilation system for a selected building and its impacts on the energy balance
Stav témy: schválené (prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Michal Krajčík, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra technických zariadení budov - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Michal Krajčík, PhD.
Abstrakt: Systémy núteného vetrania a chladenia sa stávajú čoraz častejšie súčasťou nových budov. Správny návrh týchto systémov je dôležitý pre ich správne fungovanie, a tým aj pre spokojnosť užívateľov budovy. Zároveň inštalácia systémov núteného vetrania umožňuje oproti prirodzenému vetraniu šetriť energiu vďaka spätnému získavaniu tepla. Diplomová práca sa zaoberá návrhom systému núteného vetrania pre vybranú budovu a vyčíslením možnej úspory energie oproti prirodzenému vetraniu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TZB technické zariadenia budov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.