22. 11. 2019  14:37 Cecília
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Príprava viac-skupinových konštánt pre neutronické výpočty
Název tématu anglicky: Multigroup cross-section processing for neutronic calculations
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Jakub Lűley, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Jakub Lűley, PhD.
Abstrakt: V rámci práce sa študent oboznámi so základnými procesmi spracovania mnoho-skupinových mikroskopických účinných prierezov do formátu viac-skupinových konštánt optimalizovaných pre požadovanú aplikáciu. Teoretická časť práce bude zameraná na jednotlivé formáty knižníc účinných prierezov z pohľadu energetickej štruktúry, vplyv váhovej funkcie na proces spracovania účinných prierezov a jej spôsoby stanovovania, a možnosti zohľadnenia priestorových a energetických porúch. Študent na základe získaných poznatkov navrhne výpočtovú schému, ktorú pomocou vybraného programovacieho jazyka zautomatizuje. Na záver práce si študent dosiahnuté výsledky overí pomocou testovacej úlohy a zhodnotí výhody a nevýhody metódy.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-JFI jadrové a fyzikálne inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.