Oct 24, 2020   10:24 p.m. Kvetoslava
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Uhlíkové tlačené elektródy pre hybridné solárne články.
Title of topic in English:
Carbon-based printed electrodes for hybrid solar cells.
State of topic:
approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Michal Hatala, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department:
Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry - IPM FCFT
Max. no. of students:
--
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary: Hybridné perovskitové solárne články využívajúce tlačenú mezoporéznu uhlíkovú elektródu patria v súčasnej dobe medzi najaktuálnejšie témy v oblasti výskumu alternatívnych fotovoltických technológií. Popri solárnych článkoch, nachádzajú uhlíkové vrstvy uplatnenie aj v mnohých ďalších aplikáciách tlačenej elektroniky. Cieľom bakalárskej práce je príprava uhlíkových disperzií pomocou rôznych homogenizačných postupov, modifikácia ich zloženia (typ uhlíka, spojivo), príprava vodivých vrstiev tlačou a následne charakterizácia ich elektrických vlastností, hrúbky a topografie. Takto optimalizované vrstvy budú implementované do systému tlačeného perovskitového solárneho článku s uhlíkovou zadnou elektródou.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.