21. 1. 2020  7:33 Vincent
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Uhlíkové tlačené elektródy pre hybridné solárne články.
Názov témy anglicky: Carbon-based printed electrodes for hybrid solar cells.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Michal Hatala, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Michal Hatala, PhD.
Abstrakt: Hybridné perovskitové solárne články využívajúce tlačenú mezoporéznu uhlíkovú elektródu patria v súčasnej dobe medzi najaktuálnejšie témy v oblasti výskumu alternatívnych fotovoltických technológií. Popri solárnych článkoch, nachádzajú uhlíkové vrstvy uplatnenie aj v mnohých ďalších aplikáciách tlačenej elektroniky. Cieľom bakalárskej práce je príprava uhlíkových disperzií pomocou rôznych homogenizačných postupov, modifikácia ich zloženia (typ uhlíka, spojivo), príprava vodivých vrstiev tlačou a následne charakterizácia ich elektrických vlastností, hrúbky a topografie. Takto optimalizované vrstvy budú implementované do systému tlačeného perovskitového solárneho článku s uhlíkovou zadnou elektródou.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.