9. 12. 2019  0:53 Izabela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Optimalizácia postupu zhotovenia tampoprintovej tlačovej formy pre účely tlačenej elektroniky.
Názov témy anglicky: Optimization of pad printing plate preparation for use in printed electronics.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Michal Hatala, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Michal Hatala, PhD.
Abstrakt: Tampoprint patrí medzi široko používané nepriame tlačové techniky. Na prenos tlačeného motívu využíva silikónový tampón s definovanou tvrdosťou a rovinnú fotopolymérnu, prípadne kovovú tlačovú formu so zahĺbenými tlačovými miestami. V súčasnej dobe nachádza tampoprint svoje uplatnenie aj v oblasti tlačenej elektroniky, a to najmä z dôvodu možnosti tlače nie len na rovinné substráty ale aj na priestorové objekty. Cieľom práce je optimalizácia prípravy fotopolymérnej a leptanej kovovej tlačovej formy z hľadiska hrúbky výslednej tlačenej vrstvy a ich analýza pomocou optickej 3D mikroskopie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.