12. 11. 2019  14:54 Svätopluk
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Optimalizácia postupu zhotovenia tampoprintovej tlačovej formy pre účely tlačenej elektroniky.
Název tématu anglicky: Optimization of pad printing plate preparation for use in printed electronics.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Michal Hatala, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Michal Hatala, PhD.
Abstrakt: Tampoprint patrí medzi široko používané nepriame tlačové techniky. Na prenos tlačeného motívu využíva silikónový tampón s definovanou tvrdosťou a rovinnú fotopolymérnu, prípadne kovovú tlačovú formu so zahĺbenými tlačovými miestami. V súčasnej dobe nachádza tampoprint svoje uplatnenie aj v oblasti tlačenej elektroniky, a to najmä z dôvodu možnosti tlače nie len na rovinné substráty ale aj na priestorové objekty. Cieľom práce je optimalizácia prípravy fotopolymérnej a leptanej kovovej tlačovej formy z hľadiska hrúbky výslednej tlačenej vrstvy a ich analýza pomocou optickej 3D mikroskopie.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.