Nov 15, 2019   3:54 p.m. Leopold
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Optimalizácia postupu zhotovenia tampoprintovej tlačovej formy pre účely tlačenej elektroniky.
Title of topic in English: Optimization of pad printing plate preparation for use in printed electronics.
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Michal Hatala, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry - IPM FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Michal Hatala, PhD.
Summary: Tampoprint patrí medzi široko používané nepriame tlačové techniky. Na prenos tlačeného motívu využíva silikónový tampón s definovanou tvrdosťou a rovinnú fotopolymérnu, prípadne kovovú tlačovú formu so zahĺbenými tlačovými miestami. V súčasnej dobe nachádza tampoprint svoje uplatnenie aj v oblasti tlačenej elektroniky, a to najmä z dôvodu možnosti tlače nie len na rovinné substráty ale aj na priestorové objekty. Cieľom práce je optimalizácia prípravy fotopolymérnej a leptanej kovovej tlačovej formy z hľadiska hrúbky výslednej tlačenej vrstvy a ich analýza pomocou optickej 3D mikroskopie.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.