10. 4. 2020  8:22 Igor
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Riadenie systémov metódou "gain scheduling"
Název tématu anglicky: Gain-Scheduled Controller Design
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Anna Vasičkaninová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Anna Vasičkaninová, PhD.
Abstrakt: Úlohy: Literárna rešerš. Pužitie PID regulátora v nelineárnych systémoch tzv. plánovaním zosilnenia (gain scheduling). Simulačné overenie navrhnutého regulátora pre zvolený technologický proces. Overenie navrhnutého regulátora pre zvolený laboratórny proces. Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-AICHP automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.