10. 4. 2020  8:31 Igor
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Prediktívne riadenie procesov chemickej technológie v prostredí Neural Network Toolbox Matlabu
Název tématu anglicky: Predictive control of chemical technology processes in the Neural Network Toolbox Matlab environment
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Anna Vasičkaninová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Anna Vasičkaninová, PhD.
Abstrakt: Práca sa zaoberá použitím prediktívneho regulátora, implementovaného v Neural Network Toolboxe Matlabu, pri riadení vybraných procesov chemickej technológie. Úlohy: Opis prostredia Neural Network Toolbox Matlabu. Použitie bloku prediktívneho regulátora pre riadenie vybraných technologických procesov. Návrh vhodných PID regulátorov pre riadenie vybraných technologických procesov. Porovnanie a zhodnotenie dosiahnutých simulačných výsledkov.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-AIMCHP automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.