20. 11. 2019  18:37 Félix
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Automatické rozpoznávanie reči
Název tématu anglicky: Speech recognition
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Juraj Kačur, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Juraj Kačur, PhD.
Abstrakt: Projekt sa zoberá automatickým rozpoznaním (prepísaním) textovej informácie obsiahnutého v rečovom signáli. Je to komplexná úloha, ktorá má široké uplatnenie v rôznych technologických a aj spoločenských oblastiach. Riešenie problému spočíva v správnej voľbe príznakov extrahovaných z reči ako aj štruktúre klasifikačnej metódy.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-TLK telekomunikácie

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.