Jan 28, 2020   4:22 a.m. Alfonz
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Automatické rozpoznávanie reči
Title of topic in English: Speech recognition
State of topic: approved (prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Juraj Kačur, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Juraj Kačur, PhD.
Summary: Projekt sa zoberá automatickým rozpoznaním (prepísaním) textovej informácie obsiahnutého v rečovom signáli. Je to komplexná úloha, ktorá má široké uplatnenie v rôznych technologických a aj spoločenských oblastiach. Riešenie problému spočíva v správnej voľbe príznakov extrahovaných z reči ako aj štruktúre klasifikačnej metódy.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-TLK Telecommunications

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.