14. 12. 2019  0:03 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Automatické rozpoznávanie reči
Názov témy anglicky: Speech recognition
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Juraj Kačur, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Juraj Kačur, PhD.
Abstrakt: Projekt sa zoberá automatickým rozpoznaním (prepísaním) textovej informácie obsiahnutého v rečovom signáli. Je to komplexná úloha, ktorá má široké uplatnenie v rôznych technologických a aj spoločenských oblastiach. Riešenie problému spočíva v správnej voľbe príznakov extrahovaných z reči ako aj štruktúre klasifikačnej metódy.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-TLK telekomunikácie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.