Nov 21, 2019   10:06 p.m. Elvíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Analýza spracovateľskej stability biopolymérov
Title of topic in English: Analysis of processing stability of biopolymers
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Dominik Sopiak, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Dominik Sopiak, PhD.
Summary: Na základe získaných dát z meraní vlastoností biopolymérov, je potrebné vytvoriť model popisujúci širokú škálu fyzikálnych vlastností. Tieto vlastnosti sa menia v závislostí od počiatočného stavu biopolyméru. Pomocou týchto údajov budeme predikovať priebeh experimentu a tiež konečny stav experimentu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
I-API Applied InformaticsI-API-MSUS Modeling and Simulation of Event Systems

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.