15. 12. 2019  19:25 Ivica
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Ideový návrh robotizovaného pracoviska pre kalibráciu ložísk
Názov témy anglicky: Design of a robotic workstation for calibration bearings
Stav témy: schválené (prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.
Abstrakt: 1. Analýza súčastného stavu 2. Návrh robota pre manipuláciu s ložiskom 3. Návrh senzorického systému pre rozpoznávanie dobrých a zlých ložísk 4. Návrh celkovej koncepcie pracoviska 5. Vizualizácia a simulácia návrhu 6.Zhodnotenie návrhuObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-VZS výrobné zariadenia a systémy

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.