14. 12. 2019  6:26 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vyhliadková veža
Názov témy anglicky: Observation
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Mgr. art. Ing. Pavol Pilař, ArtD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra architektúry - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Mgr. art. Ing. Pavol Pilař, ArtD.
Abstrakt: Architektonicko-konštrukčný návrh Vyhliadkovej veže na Zlatom Vrchu, severne od kúpeľného mesta Piešťany. Vyhliadková veža sa má stať dôležitým objektom s potenciálom zatraktívniť pre širokú verejnosť lokalitu Považského Inovca a iniciovať jeho intenzívnejšie využívanie turistami a cykloturistami s odkazom na bohatú históriu a prírodné danosti.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PSA pozemné stavby a architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.