12. 11. 2019  20:10 Svätopluk
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Mestská plaváreň
Názov témy anglicky: Swimming place
Stav témy: schválené (prof. Ing. Boris Bielek, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Mgr. art. Ing. Pavol Pilař, ArtD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra architektúry - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Mgr. art. Ing. Pavol Pilař, ArtD.
Abstrakt: Úlohou tejto práce je navrhnúť krytú mestskú plaváreň s príslušenstvom v prostredí kúpeľného mesta Piešťany. Miestom je rozsiahle zelené priestranstvo okrem nápaditého typologického rozloženia jednotlivých funkcií a priestorov plavárne je dôležité nájsť primeranú architektonickú odpoveď na jestvujúce kontrastné merítko drobnej zástavby a veľkého objemu budúcej plavárne.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PSA pozemné stavby a architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.