18. 11. 2019  5:09 Eugen
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav manažmentu STU (OUP REK)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Údaje ako jeden z faktorov riadenia
Názov témy anglicky: Data as one of the management factors
Stav témy: schválené (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Branislav Mišota, PhD.
Fakulta: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Garantujúce pracovisko: Ústav manažmentu STU - OUP REK
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Branislav Mišota, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca sa zaoberá analýzou údajov ako jedného z esenciálnych faktorov efektívneho riadenia a v súvislosti s tým aj možnosťami dostupných zdrojov údajov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-IPPP investičné plánovanie v priemyselnom podniku

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.