Feb 22, 2020   5:46 p.m. Etela
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Prediktívne riadenie laboratórneho procesu neutralizácie
Title of topic in English: Model Predictive Control of Laboratory Neutralisation Plant
State of topic: approved (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Information Engineering and Process Control - IIEAM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Summary: Kvalitné riadenie procesu neutralizácie predstavuje dôležitý aspekt ochrany životného prostredia. Cieľom tejto práce je navrhnúť pokročilé prediktívne riadenie založené na modely pre laboratórny proces neutralizácie. Čiastkovými cieľmi práce je navrhnúť pracovné podmienky riadeného procesu, navrhnúť spoľahlivé prediktívne riadenie a vyhodnotiť celkovú kvalitu z pohľadu riadenia aj z pohľadu výpočtovej náročnosti.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-AICHP Automation and Information Engineering in Chemistry and Food Industry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.