9. 4. 2020  19:17 Milena
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Prediktívne riadenie laboratórneho procesu neutralizácie
Názov témy anglicky: Model Predictive Control of Laboratory Neutralisation Plant
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov - ÚIAM FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Abstrakt: Kvalitné riadenie procesu neutralizácie predstavuje dôležitý aspekt ochrany životného prostredia. Cieľom tejto práce je navrhnúť pokročilé prediktívne riadenie založené na modely pre laboratórny proces neutralizácie. Čiastkovými cieľmi práce je navrhnúť pracovné podmienky riadeného procesu, navrhnúť spoľahlivé prediktívne riadenie a vyhodnotiť celkovú kvalitu z pohľadu riadenia aj z pohľadu výpočtovej náročnosti.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-AICHP automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.