10. 4. 2020  8:16 Igor
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Energeticky efektívne riadenie doskového výmenníka tepla
Název tématu anglicky: Energy Efficient Control of Plate Heat Exchanger
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Abstrakt: Výmenníky tepla patri medzi najrozšírenejšie zariadenia v mnohých odvetviach priemyselnej výroby. Kvalitné riadenie týchto energeticky náročných procesov je dôležité z pohľadu ochrany životného prostredia. Cieľom tejto práce je navrhnúť pokročilé prediktívne riadenie založené na modely pre doskový výmenník tepla. Čiastkovými cieľmi práce je navrhnúť pracovné podmienky riadeného procesu, navrhnúť spoľahlivé prediktívne riadenie a vyhodnotiť celkovú kvalitu z pohľadu energetickej efektívnosti aj z pohľadu výpočtovej náročnosti.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-AICHP automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.