Sep 26, 2020   4:45 a.m. Edita
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Vývoj softvéru na výpočet chemických vlastností látok
Title of topic in English:
Software Development for Computing Properties of Chemical Compounds
State of topic:
approved (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Information Engineering and Process Control - IIEAM FCFT
Max. no. of students:
--
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Konštrukcia spoľahlivého digitálneho dvojčaťa chemických procesov si vyžaduje presné výpočty vlastností uvažovaných chemických látok. Hlavným cieľom tejto práce je vývoj softvéru na výpočet množiny vlastností uvažovaných chemických látok. Ďalším cieľom toho projektu je, aby navrhnutý softvér podporoval modulárnosť a poskytoval podporu užívateľského rozhrania vo viacerých jazykoch.



Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-AICHP Automation and Information Engineering in Chemistry and Food Industry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.