3. 6. 2020  8:52 Karolína
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Vývoj softvéru na výpočet chemických vlastností látok
Názov témy anglicky:
Software Development for Computing Properties of Chemical Compounds
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov - ÚIAM FCHPT
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Abstrakt: Konštrukcia spoľahlivého digitálneho dvojčaťa chemických procesov si vyžaduje presné výpočty vlastností uvažovaných chemických látok. Hlavným cieľom tejto práce je vývoj softvéru na výpočet množiny vlastností uvažovaných chemických látok. Ďalším cieľom toho projektu je, aby navrhnutý softvér podporoval modulárnosť a poskytoval podporu užívateľského rozhrania vo viacerých jazykoch.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-AICHP automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.