9. 12. 2019  17:10 Izabela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Rodinná usadlosť v regióne Orava
Názov témy anglicky: Family estate in the Orava region
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Filip Bránický
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra architektúry - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Filip Bránický
Abstrakt: V regióne Orava navrhnite súbor objektov, ktorý bude slúžiť obytnému účelu a na stretávanie širšej rodiny. Usadlosť bude obsahovať tri obytné jednotky so samostatnými vstupmi s oddelenou prevádzkou spoločenskej a odpočinkovej časti. Optimalizujte využitie svahovitého pozemku, a zabezpečte nerušené výhľady do okolitej krajiny. Na základe doterajších poznatkov oravskej vernakulárnej architektúry prispôsobte svoj návrh kontextu oravskej dediny.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PSA pozemné stavby a architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.