14. 12. 2019  3:44 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Overovanie hybridného výrobného systému
Názov témy anglicky: Verification of hybrid manufacturing system
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca bude užšie zameraná na výrobné systémy určené na pridávanie materiálu a následné odoberanie materiálu (aditívna výroba + subtraktívna výroba). Výskum bude orientovaný na analýzu, navrhovanie, výrobu a overovanie nového hybridného výrobného systému. Diplomová práca bude orientovaná do projektu H2020 zaoberajúci sa s hybridnými výrobnými systémami. Body zadania: 1. Prehľad hybridných výrobných systémov 2. Hybridné výrobné systémy využívajúce pridávanie a odoberanie materiálu 3. Definovanie parametrov výroby 4. Overovanie hybridného výrobného systému 5. ZhodnotenieObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.