22. 11. 2019  3:58 Cecília
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Stavebno-technologický projekt
Názov témy anglicky: Construction-technology project
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra technológie stavieb - SvF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Abstrakt: Časový plán výstavby. Projekt zariadenia staveniska. Vybraný problém (technologický predpis konkrétneho procesu, projekt debnenia, projekt lešenia, problematika OŽP, BOZP, montáž vrtuľníkom, dopravné riešenia počas výstavby alebo iné).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TS technológia stavieb

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.