Feb 18, 2020   7:42 a.m. Jaromír
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Fotovoltický panel s automatickým natáčaním za zdrojom svetla
Title of topic in English: Photovoltaic Panel with Automatic Tracking of Light Source
State of topic: approved (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Martin Kalúz, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Information Engineering and Process Control - IIEAM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Martin Kalúz, PhD.
Summary: Táto práca sa zaoberá návrhom a konštrukciou mechanického systému otáčania fotovoltického panelu ku svetelnému zdroju. Úlohou je zabezpečiť natáčanie panelu tak, aby bol panel vždy v kolmej orientácii na lúče dopadajúceho svetla. Konštrukcia mechanizmu bude poháňaná vhodným typom rotačných aktuátorov. Meranie úrovne a uhla dopadajúceho sveta bude zabezpečené vhodným použitím foto-citlivých snímačov. Navrhnutý riadiaci algoritmus bude mať za úlohu zabezpečiť zvýšenie energetickej účinnosti systému oproti klasickým stacionárnym panelom.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-AIMCHP Automation, Information Engineering and Management in Chemistry and Food Industry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.