5. 4. 2020  8:28 Miroslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv recyklácie na výsledné vlastnosti zmesí PLA/PHB/TPS
Názov témy anglicky: The influence of recyklation on properties of PLA/PHB/TPS polymer blends
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Roderik Plavec, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Roderik Plavec, PhD.
Abstrakt: 1. Štúdium spracovateľských , fyzikálno-mechanických a termických vlastností recyklátu pripraveného zo zmesí typu PLA/PHB/TPS. 2. Testovanie vplyvu prídavku recyklátu na výsledné vlastnosti polymérnych materiálov na báze PLA/PHB/TPS.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-PSP prírodné a syntetické polyméryI-PSP-PKG plasty, kaučuk a guma

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.