10. 4. 2020  8:37 Igor
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Návrh a konštrukcia človekom ovládaného vzdialeného robotického manipulátora
Název tématu anglicky: Design and Development of Human-Operated Remote Robotic Manipulator
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Martin Kalúz, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Martin Kalúz, PhD.
Abstrakt: Práca sa venuje návrhu, konštrukcii a programovaniu mechatronického systému vzdialeného manipulátora. Snímací modul, obsahujúci elektronický gyroskop s akcelerometrami, umožní snímať pohyby ľudskej ruky a bezdrôtovo ich prenášať k vzdialenému robotickému manipulátoru, ktorý ich následne bude reprodukovať. Manipulátor aj snímací modul budú vybavené elektronickými mikroovládačmi a budú vzájomne komunikovať nízkoenergetickými rádiovými modulmi. Cieľom je zreprodukovať pohyby ruky tak, aby manipulátor dokázal uchopiť a prenášať objekty s využitím šiestich stupňov voľnosti - troch translačných a troch rotačných.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-AICHP automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.