Feb 17, 2020   2:12 p.m. Miloslava
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh a konštrukcia človekom ovládaného vzdialeného robotického manipulátora
Title of topic in English: Design and Development of Human-Operated Remote Robotic Manipulator
State of topic: approved (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Martin Kalúz, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Information Engineering and Process Control - IIEAM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Martin Kalúz, PhD.
Summary: Práca sa venuje návrhu, konštrukcii a programovaniu mechatronického systému vzdialeného manipulátora. Snímací modul, obsahujúci elektronický gyroskop s akcelerometrami, umožní snímať pohyby ľudskej ruky a bezdrôtovo ich prenášať k vzdialenému robotickému manipulátoru, ktorý ich následne bude reprodukovať. Manipulátor aj snímací modul budú vybavené elektronickými mikroovládačmi a budú vzájomne komunikovať nízkoenergetickými rádiovými modulmi. Cieľom je zreprodukovať pohyby ruky tak, aby manipulátor dokázal uchopiť a prenášať objekty s využitím šiestich stupňov voľnosti - troch translačných a troch rotačných.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-AICHP Automation and Information Engineering in Chemistry and Food Industry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.