15. 12. 2019  14:35 Ivica
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv reaktívnych aditív na biodegradovateľné polymérne msteriály
Názov témy anglicky: Influence of reactive additives on biodegradable polymeric materials
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Leona Omaníková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Leona Omaníková, PhD.
Abstrakt: 1. Sledovanie vplyvu reaktívnych aditív na reologické a fyzikálno - mechanické vlastnosti. 2. Štúdium cytotoxicity a termických vlastností biodegradovateľných zmesí.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-PSP prírodné a syntetické polyméryI-PSP-PKG plasty, kaučuk a guma

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.