Dec 9, 2019   0:56 a.m. Izabela
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Foundry and Powder Metallurgy (UVTE MTF)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Povrchové úpravy súčiastok vyrobených aditívnou technológiou
Title of topic in English: Surface treatment of the components fabricated by additive technology
State of topic: approved (prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Department of Foundry and Powder Metallurgy - UVTE MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Summary: Aplikáciou aditívnych technológií je možné získať finálny výrobok požadovaného tvaru. Vhodnou úpravou povrchu výrobku sa môže výrazne predĺžiť jeho životnosť. Preto diplomovej práce je preskúmať možnosti zlepšenia štruktúry a vlastností výrobku, použitím chemicko-tepelného spracovania jeho povrchu zvlášť alebo v kombinácii s ožiarením povrchu laserovým lúčom. By applying additive technologies it is possible to obtain the final product of the desired shape. Appropriate treatment of the product surface can significantly prolong its service life. Therefore, the aim of the graduation paper is to explore the possibilities of improving the structure and properties of the product, using thermo-chemical treatment of its surface separately or in combination with laser radiation of the surface.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-VTVM Production Technologies and Production Management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.