17. 2. 2020  8:07 Miloslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Povrchové úpravy súčiastok vyrobených aditívnou technológiou
Názov témy anglicky: Surface treatment of the components fabricated by additive technology
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie - UVTE MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Abstrakt: Aplikáciou aditívnych technológií je možné získať finálny výrobok požadovaného tvaru. Vhodnou úpravou povrchu výrobku sa môže výrazne predĺžiť jeho životnosť. Preto diplomovej práce je preskúmať možnosti zlepšenia štruktúry a vlastností výrobku, použitím chemicko-tepelného spracovania jeho povrchu zvlášť alebo v kombinácii s ožiarením povrchu laserovým lúčom. By applying additive technologies it is possible to obtain the final product of the desired shape. Appropriate treatment of the product surface can significantly prolong its service life. Therefore, the aim of the graduation paper is to explore the possibilities of improving the structure and properties of the product, using thermo-chemical treatment of its surface separately or in combination with laser radiation of the surface.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.