25. 9. 2020  21:00 Vladislav
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Heterogénna katalytická oxidácia cyklických ketónov v kvapalnej fáze
Názov témy anglicky:
Heterogeneous catalytic oxidation of cyclic ketones in the liquid phase
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Milan Králik, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Milan Králik, PhD.
Abstrakt:
- Spracovanie literárnych poznatkov - Modelové experimenty - Zostavenie matematického opisu procesu so zahrnutím prestupu látky - Vypracovanie bakalárskej práceObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.