14. 11. 2019  0:05 Irma
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Aplikácia pre editáciu súborov ANSYS APDL
Názov témy anglicky: Application for editing ANSYS APDL files
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavel Važan, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.
Abstrakt: 1. Analyzujte príkazy a štruktúru jazyka APDL programu ANSYS z hľadiska ich vplyvu na priebeh analýzy. 2. Navrhnite štruktúru aplikácie umožňujúcu riadené odstraňovanie riadkov, vkladanie a editovanie textových APDL súborov na základe nastavených pravidiel. 3. Implementujte návrh vo zvolenom programovacom jazyku. 4. Overte funkčnosť aplikácie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.