13. 11. 2019  7:36 Stanislav
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Maticová algebra a reprezentácia lineárnych operátorov v lineárnych priestoroch nad R.
Název tématu anglicky: Matrix algebra and the representation of linear operators in the linear spaces over R.
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: RNDr. Mária Kečkemétyová, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: RNDr. Mária Kečkemétyová, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je vytvoriť aplikáciu na maticové výpočty a reprezentáciu lineárnych operátorov pomocou matíc pre rôzne bázy v konečnorozmerných priestoroch nad R. Úlohy: 1. Oboznámte sa s problematikou, formulujte teoretické podmienky. 2. Analyzujte existujúce algoritmy. 3. Implementujte operácie s maticami, reprezentáciu lineárnych operátorov pomocou matíc pre zadané bázy lineárnych priestorov nad R s možnosťou zmeny bázy. Literatúra: 1. Meyer, Carl D. Matrix analysis and applied linear algebra, SIAM, Philadelphia, 2000. 2. Internetové zdrojeOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměření
B-API aplikovaná informatikaB-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
FEIB-MAT2I Matematika 2
FEIB-LA2 Lineárna algebra 2