21. 10. 2019  7:00 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Maticová algebra a reprezentácia lineárnych operátorov v lineárnych priestoroch nad R.
Názov témy anglicky: Matrix algebra and the representation of linear operators in the linear spaces over R.
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: RNDr. Mária Kečkemétyová, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: RNDr. Mária Kečkemétyová, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je vytvoriť aplikáciu na maticové výpočty a reprezentáciu lineárnych operátorov pomocou matíc pre rôzne bázy v konečnorozmerných priestoroch nad R. Úlohy: 1. Oboznámte sa s problematikou, formulujte teoretické podmienky. 2. Analyzujte existujúce algoritmy. 3. Implementujte operácie s maticami, reprezentáciu lineárnych operátorov pomocou matíc pre zadané bázy lineárnych priestorov nad R s možnosťou zmeny bázy. Literatúra: 1. Meyer, Carl D. Matrix analysis and applied linear algebra, SIAM, Philadelphia, 2000. 2. Internetové zdrojeObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
B-API aplikovaná informatikaB-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
FEIB-MAT2I Matematika 2
FEIB-LA2 Lineárna algebra 2