13. 12. 2019  9:23 Lucia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Prieskum a záchrana hisorickej rukopisnej knihy
Názov témy anglicky: Survey of historical handwriting book
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Lukáš Gál, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Lukáš Gál, PhD.
Abstrakt: Práca bude zameraná na prieskum a záchranu historickej rukopisnej knihy v koženej šitej väzbe. Preskúma sa materiálové zloženie pomocou spektroskopických metód. Preštuduje sa kultúrnohistorické pozadie knihy. Na základe materiálového a historického prieskumu sa vyberú vhodné metódy reštaurovania.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.