21. 10. 2019  7:10 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Databázový a vizualizačný systém pre model systému Pick-To-Light
Názov témy anglicky: Database and visualization system for model of Pick-To-Light system
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ján Cigánek, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Ján Cigánek, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je návrh a realizácia databázového a vizualizačného systému pre model regálového skladového systému Pick-To-Light. Úlohy zadania: 1. Analyzovať existujúce databázové a vizualzačné systémy využiteľné v skladovom hospodárstve. 2. Navrhnúť databázový systém a vizualizačný systém v prostredí Promotic pre zvolený model systému Pick-To-Light. 3. Overiť navrhnutý databázový a vizualizačný systém na simulovaných údajoch. 4. Spracovať programovú dokumentáciu k navrhovanému databázovému a vizualizačnému systému.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
B-API aplikovaná informatikaB-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov
B-API aplikovaná informatikaB-API-ITVEN IT v energetike
B-API aplikovaná informatikaB-API-BIS Bezpečnosť informačných systémov
B-API aplikovaná informatikaB-API-ITVR IT v riadení a rozhodovaní
B-API aplikovaná informatikaB-API-ITVEL IT v elektronike

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.