14. 12. 2019  10:17 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vetranie a chladenie priestorov kuchyne a reštaurácie
Názov témy anglicky: HVAC od kitchen and restaurant
Stav témy: schválené (prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Belo Füri, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra technických zariadení budov - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Belo Füri, PhD.
Abstrakt: Seminárna práca bude obsahovať hlavné kapitoly: 1. Klimatické podmienky a vnútorné prostredie budovy 2. Vzduchotechnické zariadenia a systémy 3. Návrh a dimenzovanie VZT zariadení 4. Systémy vetrania a klimatizácie 5. Distribučné prvky upraveného vzduchu 6. Zdroje tepla a chladu pre VZT systémy 7. Regulácia pre VZT 8. Odborná literatúra a právne prepisy v oblasti vetrania a klimatizácie 9. Literárna rešerš na danú tému 10. Firemné podkladyObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TZB technické zariadenia budov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.