28. 1. 2020  18:26 Alfonz
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Návrh adsorpčnej kolóny na sušenie vzduchu
Název tématu anglicky: Design of adsorption column for air drying
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.
Abstrakt: Úlohou je navrhnúť rozmery adsorpčnej kolóny na sušenie vzduchu v priemyslnom závode a analýzu adsorpčne - desorpčného cyklu pre prácu takéhoto adsorbéra. Študent vypracuje matematický model a program v prostredí MATLAB-u a s jeho pomocou navrhne jednotku na sušenie vzduchu s požadovanou kapacitou.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHI chemické inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.