28. 1. 2020  2:19 Alfonz
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv úpravy zvarových plôch plazmovým rezaním na vybrané vlastnosti zvarových spojov z koróziivzdornej ocele
Názov témy anglicky: Effect of groove face treatment by plasma cutting on selected properties of stainless steel weld joints
Stav témy: schválené (prof. Ing. Milan Marônek, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ján Urminský, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Katedra zvárania a spájania materiálov - UVTE MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Ján Urminský, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce bude analýza vplyvu úpravy zvarových plôch plazmovým rezaním na vybrané vlastnosti zvarových spojov. Ako zváraný materiál bude použitá koróziivzdorná oceľ. Pri príprave vzoriek na zváranie budú pri rezaní použité rôzne kombinácie ochranného a plazmového plynu. Na zváranie bude použitá metóda 136 - oblúkové zváranie plnenou elektródou v aktívnom plyne. Zvarové spoje budú podrobené vybraným kontrolám na základe požiadaviek protokolu o schválení postupu zvárania.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ZASM zváranie a spájanie materiálov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.