11. 12. 2019  22:39 Hilda
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Biokatalytická produkcia prírodných látok v hybridných systémoch
Název tématu anglicky: Biocatalytic production of natural compounds in hybrid systems
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.
Abstrakt: Modelovanie a návrh technológie na produkciu prírodnej arómy so silným inhibičným účinkom na produkčný kmeň – návrh systému na kontinuálne odstraňovanie produktu z fermentačného média pomocou membránových separácií. Návrh uskutočniť pomocou vlastných programov v MATLAB-e a použitím univerzálnych simulačných programov HYSYS, ASPEN, ASPEN Batch. Úloha riešená v rámci projektu APVV-16-0111.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-CHEI chemické inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.