Mar 28, 2020   4:20 p.m. Soňa
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Biokatalytická produkcia prírodných látok v hybridných systémoch
Title of topic in English: Biocatalytic production of natural compounds in hybrid systems
State of topic: approved (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.
Summary: Modelovanie a návrh technológie na produkciu prírodnej arómy so silným inhibičným účinkom na produkčný kmeň – návrh systému na kontinuálne odstraňovanie produktu z fermentačného média pomocou membránových separácií. Návrh uskutočniť pomocou vlastných programov v MATLAB-e a použitím univerzálnych simulačných programov HYSYS, ASPEN, ASPEN Batch. Úloha riešená v rámci projektu APVV-16-0111.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-CHEI Chemical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.