20. 1. 2020  5:25 Dalibor
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Výroba etylesteru kyseliny octovej
Název tématu anglicky: Production of ethyl acetate
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Zuzana Labovská, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Zuzana Labovská, PhD.
Abstrakt: Práca bude zameraná na matematické modelovanie výroby etylesteru kyseliny octovej: - v prietokovom reaktore s následnou separáciou produktov (1 študent) - v reaktívno-destilačnej kolóne (2 študent) Matematické modelovanie: Matlab Cieľ práce: optimalizácia parametrov na dosiahnutie vysokej konverzie reaktantov a čistoty produktov.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHI chemické inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.