22. 11. 2019  4:14 Cecília
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Statický návrh nosnej konštrukcie strechy budovy s veľkým rozpätím
Názov témy anglicky: Static design of a long-span building roof structure
Stav témy: schválené (prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Dický, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra stavebnej mechaniky - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Jozef Dický, PhD.
Abstrakt: Student will complete a short review of theory of static analysis of specified types of long-span structures, a short description of the algorithm of chosen numerical method and approximate as well as precise computer static analysis of desired structure with a moderate amount of numerical and graphical outputs. Main topics: Study of types of long-span buildings Main structural systems used for roofing structures of long-span buildings Methods of static analysis of long-span structures Optimal analysis and design of the roofing structure of the specified object Numerical and graphical outputs of given problem.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-CExA Civil Engineering (v anglickom jazyku)

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.