9. 12. 2019  17:50 Izabela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Klimatizácia a chladenie predajných a skladových priestorov nákupného centra
Názov témy anglicky: HVAC of retail spaces and warehause in a shopping centre
Stav témy: schválené (prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Belo Füri, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Stavebná fakulta
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Belo Füri, PhD.
Abstrakt: Klimatizácia a chladenie predajných a skladových priestorov nákupného centra HVAC of retail spaces and warehause in a shopping centre Osnova: 1. Textová časť II. Výkresová časť 1. Dispozičné riešenie objektu 2. Návrh sústavy vetrania a chladenia budovy 3. Návrh odovzdávanie chladiaceho výkonu v budove 4. Návrh zdroja chladu 7. Technická správa 8. Literatúra III. Forma odovzdania diplomovej práce: Výpočtová a textová časť: 1 x originál v pevnej väzbe A4 Výkresová dokumentácia: na nepriehľadnom bielom papieri ako originál uložený v tube s rozpiskou Špeciálny seminár: originál v pevnej väzbe,formát A4Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TZB technické zariadenia budov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.