17. 11. 2019  14:42 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav manažmentu STU (OUP REK)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Diagnostika finančnej pozície spoločnosti VUCHT, a. s., ako základ vypracovania riadiacich rozhodnutí
Názov témy anglicky: Diagnosis of the financial position of VUCHT, a. as the basis for drawing up management decisions
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Irina Bondareva, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií - ÚM OUP REK
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Irina Bondareva, PhD.
Abstrakt: Teoretické aspekty problematiky finančnej analýzy spoločnosti: základné ciele, úlohy, zásady, zdroje informácií, postup finančnej analýzy. Charakteristika spoločnosti. Analýza ex post: analýza absolútnych a relatívnych ukazovateľov, moderné ukazovatele výkonnosti spoločnosti, sústavy ukazovateľov. Analýza ex ante: modely založené na metóde bodového hodnotenia, matematicko – štatistické metódy. Vyhodnotenie finančnej pozície spoločnosti a vypracovanie odporúčaní.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RTP riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.